Förekomst av partåiga hovdjur


De partåiga hovdjuren förekommer över nästan hela världen och det finns nästan ingen miljö utan en eller flera arter. Svinen är t.ex. utbredda i hela Gamla världen, och de lever på savanner, i halvträsk, tropiska skogar, och även berg. De har också införts på Nya Zeeland och i Nordamerika. Nya världens svin, pekarierna, lever både i torra områden och ekvatorialskogarna.

Flodhästarna är begränsade till akvatiska omgivningar, t.ex. stora floder och sjöar. De finns endast i Afrika.

Kamelerna och deras släktingar lever i de torraste områdena, både i mycket varma och kalla klimat. De är alltså anpassade till att leva under de mest extrema förhållanden och tycks till och med kunna leva i ren öken! De finns i Afrika, Asien och Sydamerika.

Giraffdjuren finns i Afrika. Okapin lever i ogenomtränglig ekvatorialskog och girafferna på öppen, trädbevuxen savann.

Den enda representanten för gaffelantiloperna finns i Nordamerika, och den typiska livsmiljön utgörs av öppna prärier, men den finns också i berg och andra karga områden.

Hjortarna har mycket stor utbredning och liknar i detta avseende svinen och slidhornsdjuren. De förekommer i stora delar av de nearktiska och palearktiska områdena och lever i alla typer av skog, på taigan och tundran, men mindre ofta i torra områden och aldrig i riktig öken. Vissa arter har lyckats anpassa sig till odlade marker och andra typer av kulturmarker. Hjortar har också stor spridning i Indien och Central- och Sydamerika, där de lever i otillgängliga områden.

Den australiska regionen (Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea och andra öar) har inga ursprungliga hjortar sånär som på öarna Sulawesi (Celebes), Timor och Moluccas.

Mushjortarna lever i tropiska skogar i Indien och Afrika, men förekommer inte på de amerikanska kontinenterna.

Slidhornsdjuren har den största utbredningen av alla familjer bland de partåiga hovdjuren, både geografiskt och i olika miljöer, och de har också gett upphov till de många domesticerade formerna. Dessa djur är överallt inhemska utom i Sydamerika och Australien (inklusive Nya Zeeland och Nya Guinea); cirka 120 arter finns i höga till mycket höga bergsområden, i skogar, sumpmarker, halvöknar och nästan alla andra typer av miljöer. De flesta arterna av slidhornsdjuren lever i Afrika, där det också finns en imponerande variation av former.


Skriv en kommentar

Hovdjur.se - För dig som vill lära dig mer om hovdjur