Fortplantning bland partåiga hovdjur


Dräktigheten varierar i längd mellan familjerna, men hos många arter varar den 5–6 månader. Större arter föder en eller högst två ungar, men de fruktsamma svinen har kullar på mer än tio ungar.

Det finns två grundtyper av föräldravårdnad. Många partåiga hovdjur lämnar sina nyfödda ungar, men återkommer och ger dem di eller sköter om dem flera gånger om dagen. Ungarna å sin sida gömmer sig instinktivt, ibland så effektivt att modern inte hittar dem direkt utan måste ropa på dem, varvid ungen svarar på ropen och kommer fram för att få di.

Denna metod, att modern håller sig på avstånd, varar en viss tid. Efter några veckor börjar ungen följa moderns fotspår, vart hon än går. Den första delen av föräldravårdnaden (att hålla sig på avstånd), är karakteristisk för partåiga hovdjur, som lever i skogar; den andra delen (då ungen följer modern) hör i allmänhet ihop med öppna vidder, t.ex. berg, stäpper, savanner och tundror. Den avgörande faktorn är naturligtvis, hur stort skydd som erbjuds i relation till djurets storlek, varför båda typerna av föräldravård kan utövas av olika stora djur i samma miljö.

Fördelen med att ungarna hålls på avstånd är att de undviker konfrontationer med de större djuren, tills de uppnått en viss storlek. Detta är särskilt viktigt, när parningstiden inträffar kort efter födslarna. Det kan också vara ett försvar mot predatorer, men detta förefaller mindre självklart. En ensam unge, utan stöd av vuxet djur, borde vara mycket utsatt.


Skriv en kommentar

Hovdjur.se - För dig som vill lära dig mer om hovdjur