Snabböversikt över partåiga hovdjur


Det finns åtta arter av svin (Fam. Suidae) fördelade på fyra släkten. De finns i Europa, Asien och Afrika. Till släktet Sus hor vildsvinet, som finns i stora delar av Europa, och som i sen tid har förts in till ett par områden i Sverige. Tamsvinet ar en domesticerad form av vildsvinet.

Pekarier

Pekarierna, (Fam. Tayassuidae) - ibland kallade navelsvin - är Nya världens svin. Tre arter i två släkten med utbredning från norra Mexiko söderut till Patagonien.

Flodhästar

Två arter av flodhästar (Fam. Hippapotamidae) finns i Afrika.

Kameldjur

Kameldjur (Fam. Camelidae) har representanter i såväl Nya som Gamla världen. Kamel och dromedar finns i Gamla världen, och de är enbart kända som domesticerade former. I Sydamerika finns guanako och vikunja.

Mushjortar och myskdjur

Mushjortar (Fam. Tragulidae) finns med en art i Afrika och tre i Indonesien; myskdjuren (Fam. Moschidae) med tre arter i skogsmiljöer, även uppe på höga höjder, i Asien.

Hjortdjur

Hjortdjuren (Fam. Cervidae) har en vid utbredning i Europa, Asien och Amerika. I Afrika finns endast en underart av kronhjort, och den ar utrotningshotad. Uppdelningen i slakten ar omfattande. Det finns 14 släkten att fördela de 34 arterna på. Största släktet är Cervus med välkända arter som kronhjort och dovhjort. Till denna grupp hör också alg, ren och rådjur.

Giraffdjur

Giraff och okapi utgör hela familjen Giraffidae.

Gaffelantilop

Gaffelantilopen, Nordamerikas pronghorn, är enda arten i familjen Antilocapridae.

Slidhornsdjur

Slidhornsdjuren (Fam. B ovidae) är den utan konkurrens största familjen bland de partåiga hovdjuren. Bortsett från den australiska regionen (och många öar) ar den med 123 arter i 44 släkten fördelade över stora delar av världen. Till skillnad mot de övriga hjortdjuren har de horn som ej fälls årligen. Till denna grupp hör många av våra viktigaste tamdjur, liksom de stora grupperna av gaseller och antiloper som finns på de afrikanska savannerna.


Skriv en kommentar

Hovdjur.se - För dig som vill lära dig mer om hovdjur