Anatomi för uddatåiga hovdjur


De nu levande arterna inom ordningen uddatåiga hovdjur representerar bara en ytterst ringa del av alla de arter som tidigare existerat, men som sedan länge är utdöda. I dag återstår endast tre familjer inom denna ordning, medan det under äldre tertiär (67–20 miljoner år sedan) fanns ett femtontal. De recenta familjerna utgörs av tapirer, noshörningar och hästdjur.

Kroppsbyggnaden hos alla de uddatåiga hovdjuren är kraftig. Noshörningar och tapirer kallas ofta tjockhudingar. Noshörningarna har sparsam hårväxt, medan tapirer och hästdjur har normal päls, om än i allmänhet tämligen kort. Hos vissa arter förekommer skarpa kontrasterande färger, t.ex. hos sebror och schabraktapiren. Noshörningar och tapirer har tre funktionella tår, och tapirerna har dessutom på frambenen en fjärde tillbakabildad tå. Hos hästdjuren har reduktionen av tårna gått längst. Det är endast den tredje tån som kvarstår. Hos hästdjuren förekommer rudiment av andra och fjärde tån i form av de så kallade stillettbenen, som kan kännas under huden på skenbenens sidor. Tåspetsarnas naglar är hos alla de uddatåiga omvandlade till hovar, som alltså är tre till antalet på varje fot hos noshörningar och tapirer.

Tanduppsättningen varierar mellan de olika grupperna. Hästdjuren har välutvecklade hörn- och framtänder, medan tapirernas hörntänder är reducerade. Hos noshörningarna är även framtänderna reducerade hos de asiatiska arterna och helt borta hos de afrikanska. Kindtänderna är hos alla familjerna modifierade för att bättre kunna tugga grov växtföda. Längst har denna anpassning gått hos hästdjuren, vars främre (de s.k. oäkta kindtänderna eller premolarerna) har omvandlats, så att de liknar de bakre eller de s.k. "äkta" kindtänderna. Man kallar detta en ''molarisering'' av premolarerna. Dessutom har de fått öppna rötter så att de kan tillväxa under hela livet, ett sätt att kompensera den kraftiga förslitningen. De ursprungliga tandknölarna på tuggytorna har omvandlats till skarpa åsar (strecktecknade), och tänderna har blivit högre och prismaliknande.

De uddatåiga hovdjuren är enkelmagade, men tarmkanalen är mycket lång, och liksom hos bardjuren är tjocktarmen, speciellt blindtarmen, mycket grov och fungerar som ett jäskar med hjälp av mikroorganismer, alltså ett slags motsvarighet till idisslarnas vom.

Testiklarna sitter högt upp och är väl skyddade mellan låren. Livmodern är, liksom hos de partåiga, tudelad, och moderkakan är av s.k. diffus karaktär. Hondjuren har endast ett par spenar, som sitter högt upp mellan låren.


Skriv en kommentar

Hovdjur.se - För dig som vill lära dig mer om hovdjur