Systematik för uddatåiga hovdjur


Ibland delas ordningen uddatåiga hovdjur (Perissodactyla) upp i tre underordningar:

  1. Hippomorfadjur, som då innefattar hästdjuren (Equidae) och den utdöda familjen Titanotheridae.
  2. Ceratomorpha, som omfattar noshörningar (Fam. Rhinocerotidae) och tapirer (Fam. Tapiridae).
  3. Ancylopoda, som är helt utdöd.

Hästdjuren innefattar hästar, åsnor och sebror. Titanotheriderna utvecklades liksom hästdjuren i Nordamerika. Som tidigare nämnts var de stora, tämligen noshörningsliknande djur. Deras tänder uppvisar inte omvandlingen från knöliga tuggytor till strecktecknade, som gjorde hästarna så framgångsrika på grässlätterna. När därför klimatet blev torrare i Nordamerika och prärierna uppkom på bekostnad av vidsträckta skogar med mjukare lövbete, kom troligen titanotheriderna i ett sämre konkurrensläge, och de dog ut.

Ancylopoder

Här skall endast ges några kompletterande upplysningar om den tredje, och nu helt utdöda underordningen Ancylopoda. Den innefattade två familjer, Eumoropidae och Calicotheridae. Båda dessa familjer utvecklades under eocen. Calicotheriderna hade karakteristiska kloliknande naglar på frambenen. Detta har gjort att man trott att de var trädlevande, och hängde under grenar på liknande sätt som sengångarna. Senare har denna teori förkastats och man anser nu att klorna använts till att gräva upp växtrötter med. Eumoropiderna saknade dessa kloliknande "redskap".


Skriv en kommentar